logo
       学院首页   |    概况    |    服务    |    资源    |    信息查询    |    两学一做    |    数字图书馆    
 
 
 
 
 
     
当前位置:首页>> 通知公告
 
通知公告
 
 

 
图书馆门禁系统正式启用


发布时间:2017年01月04日

图书馆门禁经学校组织招标后,时代电子公司于803号设备进场,813号开始安装设备。 93号到货后,安装完成,设备进入测试模式 。 99号联系新开普,于913号,和校园卡服务器连通,系统才具备正常使用的条件,系统试运行。现在门禁系统已经运行正常,有效的保证了图书馆资源的合理利用,保障了图书馆的安全。